Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Základní škola a mateřská škola

Přihlášení obědů a vyzvednutí složenek probíhá u p. Folty - ved. školní jídelny v době od 6:30 hod. - do 14:30 hod.

 Začátek školního roku 4. 9. 2017!


 

 

Organizační zabezpečení školního roku 2016/2017

I. Prázdniny

Nástup pedagogů do školy

29. 8. 2016

 

Zahájení vyučování           

1. 9. 2016

 

Podzimní prázdniny

26. 10. - 27. 10. 2016

 

Vánoční prázdniny

23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

 

Ukončení vyučování v 1. pololetí

31. 1. 2017

 

Pololetní prázdniny

3. 2. 2017

 

Jarní prázdniny

13. 3. - 19. 3. 2017

 

Velikonoční prázdniny

13. 4. - 14. 4. 2017

 

Ukončení školního vyučování

30. 6. 2017

 

Čerpání řádné dovolené

od 3. 7. 2017

 

Hlavní prázdniny

1. 7. - 1. 9. 2017

 

Předpokl. nástup pedagogů do školy

28. 8. 2017

 

   

II. Zápisy dětí do MŠ a ZŠ  

Zápis do 1. třídy na šk. rok 2015/16

elektronický zápis 1. - 30. 4. 2017

 

Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2015/16   

elektronický zápis (2. - 16. 5. 2017)

 

   

III. Termíny pedagogických rad  

1.

30. 8. 2016

 

2.

1. 9. 2016

 

3. k 1. čtvrtletí 

21. 11. 2016

 

4. k 1. pololetí

26. 1. 2017

 

5. k 3. čtvrtletí

24. 4. 2017

 

6. k 2. pololetí

22. 6. 2017

 

7. 

30. 6. 2017

 

   

IV. Termíny kolegií ředitelky školy   

1. 

5. 9. 2016  

 

2. 

17. 10. 2016

 

3.

12. 12. 2016

 

4.

13. 2. 2017

 

5.

10. 4. 2017

 

6.

5. 6. 2017

 

   

V. Termíny třídních schůzek a hovorových hodin - ZŠ 

1. třídní schůzka

5. 9. 2016

 

1. hovorové hodiny

7. 11. 2016

 

2. třídní schůzka

9. 1. 2017

 

2. hovorové hodiny

20. 3. 2017

 

3. hovorové hodiny

15. 5. 2017

 

3. třídní schůzka

5. 6. 2017

 

třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

29. 5. 2017

 

   

VI. Termíny třídních schůzek a hovorových hodin - MŠ 

1. třídní schůzka

5. 9. 2016 - 16:00 hod.

 

1. hovorové hodiny

21. - 25. 11. 2016

 

2. hovorové hodiny

15. - 19. 5. 2017

 

   

VII. Hlavní akce školy  

Realizace projektu MŠMT - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok 2016

 září - prosinec 2016

Mgr. Věra Stiborová

Přírodní zahrada - Adoptuj si strom - happening

říjen 2016

Mgr. Vladan Chlumský

Burčákové slavnosti - vystoupení country tanců

17. 9. 2016

Ludmila Velanová

Adaptační pobyt a jazykový minikurz (6. r.)

19. – 23. 9. 2016

Ing. Lada Bízová

UNESCO - výroční setkání

26. - 27. 9. 2016

Mgr. Vladan Chlumský 

Ředitelské volno - volby

7. 10. 2016

PaedDr. Marie Vlčková

Volba povolání – ÚP, Brno (9. r.)

5. 10. 2016

Mgr. Lenka Přibilová

Pernštejn "Renesanční vojenství"
18. 10. 2016 Mgr. Ivoš Řezáč

Logopedická depistáž SPC v MŠ 

září - říjen 2016

Mgr. Lenka Stulíková 

Sběr papíru 

listopad 2016

Mgr. Vladan Chlumský 

Halloween party - Školní žákovský parlament (ŠŽP)

říjen 2016

Mgr. Vítězslav Khýn 

Dějepisná olympiáda 

listopad 2016

Mgr. Ivo Řezáč 

Mikuláš ve škole - ŠŽP 

5. 12. 2016

Mgr. Vítězslav Khýn 

Školní kolo olympiády v ČJ

prosinec 2016

Mgr. Jana Farkasová

Vánoční matematická soutež - 5. roč.
prosinec 2016 Mgr. Bohdan Hladký

Vánoční jarmark 

9. 12. 2016

Jana Čoudková 

Vánoční recitační soutěž (4. a 5. r.)

prosinec 2016

Mgr. Magda Dvořáčková

Vánoční vystoupení pod vánočním stromkem

prosinec 2016

Jana Čoudková,

DiS. Gabriela Rubešová

Vánoční dílny v MŠ 

prosinec 2016

učitelky MŠ 

Den třídního učitele - Vánoce 

22. 12. 2016

třídní učitelé

Školní kolo olympiády v AJ

leden 2017

Mgr. Lenka Přibilová

Den Holocaustu 

leden 2017

Mgr. Lukáš Honzl

Blokové moduly projektu Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky (6. - 9. r.) 

30. 1 - 2. 2. 2017

Mgr. Bohdan Hladký 

Projektové vyučování (1. - 5. r.) 

30. 1 - 2. 2. 2017

Mgr. Jana Šindelářová, Mgr. Jitka Ruslerová 

Týden škol UNESCO - udržitelný cestovní ruch

30. 1 - 2. 2. 2017

Mgr. Vladan Chlumský 

Matematická soutěž PANGEA

únor 2017

Mgr. Bohdan Hladký

Biologická olympiáda - školní kolo

únor 2017

Ing. Lada Bízová

Lesnická olympiáda
únor 2017 Mgr. Vladan Chlumský

Ples 9.A , 9. B

únor 2017

Bc. Petra Bubelíny

Lyžařský výcvikový kurz – 7. r.

5. – 11. 3. 2017

Mgr. Vítězslav Khýn

Den třídního učitele

12. 4. 2017

třídní učitelé 

Velikonoční dílny - MŠ

březen 2017

učitelky MŠ

Matematický klokan

březen 2017

Mgr. Bohdan Hladký 

Recitační soutěž - trivium

březen 2017

Mgr. Iva Janáčková

Brněnská mateřinka

březen 2017 DiS. Gabriela Rubešová

Hudební divadelní komedie - 5. roč.

4. 4. 2017

Mgr. Kateřina Kratinová

Preventivní program - 8. roč.. 7. 4. 2017 Mgr. Vítězslav Khýn

Zahraniční zájezd - Vídeň

duben 2017

Bc. Petra Bubelíny

Den Země

22. 4. 2017

Mgr. Vladan Chlumský 

English Jungle / Star

květen 2017

Mgr. Lenka Přibilová

Soutěž mladých zdravotníků

květen 2017

Mgr. Jitka Ruslerová

Olympiáda brněnských MŠ

květen 2017

Renata Girgleová 

Oslava Dne rodiny - MŠ

květen 2017

Mgr. Markéta Holíková

Pohár ředitelky školy

červen 2017

Mgr. Vítězslav Khýn 

Škola v přírodě - MŠ

červen 2017

Mgr. Lenka Stulíková 

Sběr papíru

červen 2017

Mgr. Vladan Chlumský 

Rozloučení s předškoláky - MŠ

21. 6. 2017

Renata Girgleová 

Den třídního učitele

22. - 30. 6. 2017

třídní učitelé 

 

 

Novinky
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace
Jana Broskvy 3
643 00  Brno
IČO: 64328678

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235

MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813 (od 12:00 do 16:00)
e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
Kontakty na zaměstnance
2016/17

  

Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

      

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu