Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Základní škola a mateřská škola

.

 

Školní žákovský parlament

Školní žákovský parlament na Moodlu: http://srv-moodle.zschrlice.cz:4000/moodle/course/view.php?id=61

 

Hlavní náplní a činností ŠŽP je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí, soutěží,...
 •  seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • zhodnocení práce ŠŽP za uplynulé období – akce, soutěže, projekty
 • spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími, …
 • má svoji nástěnku, vlastní kurz na moodle a „facebookovou“ stránku
 •  každý zástupce má k dispozici průkaz parlamentáře

Požadavky na zástupce třídy v ŠŽP:

 • je to osobnost, která bez problémů jedná s vedením školy, spoléhá se sama na sebe, dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouští se do diskuse i řešení problémů
 • reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnické hodině
 • aktivně se podílí na činnosti parlamentu

ŠŽP tvoří:

 • 1 až 2 zástupci z 1. až 9. tříd
 • zástupci si mezi sebou volí předsedu ŠŽP

Zasedání parlamentu: 

 • konají 1 x 2 týdny, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • účastní se alespoň jeden zástupce za třídu
 • jsou dokumentována zápisem
Novinky
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace
Jana Broskvy 3
643 00  Brno
IČO: 64328678

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235

MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813 (od 12:00 do 16:00)
e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 

 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies