Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Základní škola a mateřská škola

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou dne 28. 5. 2018 - 16:30 hod. - 17:30 hod.

 

Školní poradenské pracoviště:
 
Mgr. Kateřina Kratinová 
výchovná poradkyně pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
e-mail: kratinova@zschrlice.cz
konzultační hodiny: úterý 13:30 - 14:30 hodin, po předchozí domluvě je možno sjednat i jiný termín
 
Mgr. Lenka Přibilová
výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ, kariérový poradce
e-mail: pribilova@zschrlice.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 13:30-14:30 hodin, po předchozí domluvě je možno sjednat i jiný termín
 
Mgr. Vítězslav Khýn
metodik prevence 
e-mail: khyn@zschrlice.cz
 
Mgr. Jiří Ammer
školní psycholog
e-mail: ammer@zschrlice.cz
konzultační hodiny: pondělí 8:00 - 17:00 hodin, úterý 7:00 - 15:00 hodin, po předchozí domluvě je možno sjednat i jiný termín
Školní poradenské pracoviště nabízí:
  • pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
  •  pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče, kurátorem pro mládež a orgány sociálně právní ochrany dětí
  •  péči o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
  • společně s třídními učiteli sledování žáků nadaných a talentovaných, další péče o tyto žáky
  • společně s třídními učiteli sledování žáků neprospívajících, hledání příčin školního neprospěchu a navrhování způsobů, jak situaci řešit
  • řešení problémů spojených se školní docházkou (sledování projevů záškoláctví, sledování žáků s vysokou absencí v jednom klasifikačním období)
  • kariérní poradenství ve škole (volba povolání)
  • pomoc dětem s výchovnými problémy, pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů, realizaci projektů, které jsou součástí Minimálního preventivního programu školy
 

 

 
Novinky
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace
Jana Broskvy 3
643 00  Brno
IČO: 64328678

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235

MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813 (od 12:00 do 16:00)
e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
Kontakty na zaměstnance
2017/18

  

Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

      

Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu