Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Základní škola a mateřská škola

Přihlášení obědů a vyzvednutí složenek probíhá u p. Folty - ved. školní jídelny v době od 6:30 hod. - do 14:30 hod.

 Začátek školního roku 4. 9. 2017!


 

 Poradenské pracoviště nabízí:

  • pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
  •  pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče, kurátorem pro mládež a orgány sociálně právní ochrany dětí
  •  péči o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky ve spolupráci s třídními učiteli
  • společně s třídními učiteli sledování žáků nadaných a talentovaných, další péče o tyto žáky
  • společně s třídními učiteli sledování žáků neprospívajících, hledání příčin školního neprospěchu a navrhování způsobů, jak situaci řešit
  • řešení problémů spojených se školní docházkou (sledování projevů záškoláctví, sledování žáků s vysokou absencí v jednom klasifikačním období)
  • kariérní poradenství ve škole (volba povolání)
  • pomoc dětem s výchovnými problémy, pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů, realizaci projektů, které jsou součástí Minimálního preventivního programu školy

 

Poradenští pracovníci:

Mgr. Kateřina Kratinová

výchovná poradkyně pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

e-mail: kratinova@zschrlice.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 14:00 hodin, po předchozí domluvě je možno sjednat i jiný termín

 

Mgr. Lenka Přibilová

výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ, kariérový poradce

e-mail: pribilova@zschrlice.cz

konzultační hodiny: pondělí 11:45 - 12:45 hodin, po předchozí domluvě je možno sjednat i jiný termín

 

Mgr. Vítězslav Khýn

metodik prevence 

e-mail: khyn@zschrlice.cz

 

 

 

Novinky
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace
Jana Broskvy 3
643 00  Brno
IČO: 64328678

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235

MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813 (od 12:00 do 16:00)
e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
Kontakty na zaměstnance
2016/17

  

Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

      

Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu