Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Základní škola a mateřská škola

.

 

 

Jsme zařazeni do programu UNESCO


Co to vlastně znamená?

Od svého založení je UNESCO centrem výchovy a vzdělávání k mezinárodnímu porozumění. Roku 1953 byl zahájen "Projekt sítě Přidružených škol UNESCO". 
Přidružené školy UNESCO jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělávání prostřednictvím zcela konkrétních - pilotních - projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních či zaměřených na ochranu kulturního dědictví a šíření informací o fungování systému OSN.

Smyslem celého projektu je vytvořit nadnárodní síť škol, která by umožňovala výměnu zkušeností, nápadů a myšlenek v oblasti učebních metod, postupů a náplně výuky a v neposlední řadě také vzájemné potkávání se studentů a pedagogů na seminářích, konferencích, v rámci kulturních a sportovních aktivit. Přidružené školy UNESCO nejsou školami specializivanými či privilegovanými, naopak jsou součástí národních vzdělávacích systémů a díky svému napojení na UNESCO by měly přispívat ke zlepšování obsahu výuky a nabízet svým studentům výuku rozšířenou o ekologická a lidskoprávní témata, o projekty na ochranu památek a přírodního dědictví, informace o fungování systému OSN, úmluvách, deklaracích a doporučeních v jeho rámci přijatých.
 

Česká republika se do Projektu Přidružených škol UNESCO zapojila v roce 1966. 
 

2013 - Mezinárodní rok vodní spolupráce 

            Je vody dost? V našich podmínkách zatím nedostatek vody plošně nepociťujeme. Z hlediska celé Země je však situace mnohem nepříznivější. Na 780 miliónů lidí nemá přístup k čisté vodě, 6 až 8 miliónu lidí ročně zemře v důsledku katastrof a nemocí spjatých s vodou. Populace Země nadále roste a nadále tak rostou nároky na spotřebu vody.
            Problematikou vody jsme se zabývali v rámci Mezinárodního roku vodní spolupráce, který pro rok 2013 vyhlásila organizace UNESCO. Projektové dny o vodě proběhly 9. a 10. května.  Žáci se zajímali a pátrali, jak využíváme a hospodaříme s pitnou vodou, jak je pitná voda dostupná u nás a ve světě, jak člověk reguluje vodní toky, nebo se zaměřili na pozorování vodních ekosystémů.
            Celoškolní projekt završila dobrovolná finanční sbírka (Člověk v tísni – Skutečný dárek) na vyvrtání studně v zemích, kde je vody nedostatek. Celkem se sešlo 6 500 Kč, takže se mohla koupit nejen studna a kanystry na vodu, ale i školní potřeby, slepice a úsporná kamínka. Všem dárcům za projevenou solidaritu ještě jednou děkujeme.

     

Týden škol UNESCO 2012 - Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury 
Asociace přidružených škol UNESCO pro školní rok 2011/2012 vyhlásila tato témata: prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury, narození Jiřího Trnky, nar. 1912 nebo příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 862. Rozhodli jsme se pro téma -  Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury, protože posiluje vazbu žáků k místu, kde žijí, dále se zde propojuje spolupráce školy a obce.
Snažili jsme se žákům představit tradiční chrlický kroj, který je typický pro národopisnou oblast Brněnska a jeho využití při lidových slavnostech. Žáci byli seznámeni s historií vzniku kroje, vyzkoušeli si jednotlivé části kroje. Vysvětlili jsme si, proč se chrličtí rozhodli pro své vlastní kroje a ne pro kyjovské, jak je to běžné na jiných hodech. Kroje nám představila členka místního Spolku pro zachování kulturních tradic Petra Velanová, jež má s výrobou krojů velké zkušenosti, ušila jich už deset. Ačkoli je mnoho žáků místních, byly pro ně informace o hodech a krojích nové a zajímavé. Téma pro rok 2013 vyhlásila organizace UNESCO "Rokem vody". 

 

2011 - Mezinárodní rok chemie

Rok 2011 je mezinárodní organizací UNESCO vyhlášen Mezinárodním rokem chemie, kdy si připomínáme 100. výročí udělení Nobelovy ceny paní Marii Curie – Sklodowské.

Jako přidružená škola UNESCO jsme se i letos rozhodli pořádat projektový týden na téma chemie. V rámci našeho projektu jsme chtěli žáky upozornit, že chemie není strašák a obávané zlo, ale že je to vědní obor, který nám pomáhá a ulehčuje běžné činnosti. A hlavně, že i chemie může být pěkná zábava! A v tomto duchu se ve dnech 27. - 28. dubna ve škole vesele „pokusovalo“. Ve třídách to pěnilo, hořelo, syčelo i bouchalo, a to bez zdravotní újmy na žácích a bez zjevného poškození školy. Dokonce i žáci prvních tříd se aktivně zapojili do chemických pokusů, kde na ně po jejich absolvování čekalo osvědčení „Malý chemik“ a sladká odměna.
 

Týden UNESCO 
2010 Mezinárodní rok biodiverzity
31.5. – 4.6.2010

Jako přidružená škola UNESCO jsme se i letos rozhodli pořádat projektový týden UNESCO, protože rok 2010 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity. Smyslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi. 
Rozhodli jsme se zmapovat přírodní zajímavosti Chrlic.

Žáci na druhém stupni postupně do svých projektů zjišťovali a zpracovali informace o chráněných druzích jako je kosatec žlutý, stulík žlutý, bobr evropský nebo kriticky ohrožený čilimník bílý. Z neživé přírody byl zastoupen rohovec, v němž žáci nacházeli zkameněliny z druhohor. 
Na prvním stupni se děti věnovaly ekosystémům lesa a vod a uvědomovali si, jak důležité jsou vazby mezi jednotlivými organismy pro jejich správnou funkci.

Všechny třídy navštívili lektoři z ekologického centra Rezekvítek, kteří našim žákům interaktivními metodami doplnili další vědomosti a informace z oblasti ochrany přírody.
Na příští školní rok jsou vybrána dvě hlavní témata, z nichž si školy budou volit, budou tak zahrnuta přírodovědná i společenskovědní témata.

Rok 2011 je Mezinárodním rokem chemie a druhé téma je Mateřský jazyk. 

Novinky
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace
Jana Broskvy 3
643 00  Brno
IČO: 64328678

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235

MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813 (od 12:00 do 16:00)
e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 

 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies