Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Základní škola a mateřská škola

Informační schůzka MŠ proběhne 6. 9. 2018 od 16:00 hod. v třídě Berušek.

 

Věda nás baví

Projekt VĚDA NÁS BAVÍ nabízí mimoškolní aktivitu formou kroužků pro děti, kde se žáci hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství). Děti je možné přihlašovat i během pololetí. 
Více informací a přihlášky na http://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti.php

 
Věda nás baví pro MŠ  
Kroužek je určen pro děti MŠ.
Více informací a přihláška ke stažení na www.vedanasbavi.cz/
 
Judo
Kroužek probíhá od října do května, zajišťuje www.judo-brno.cz/.
Více informací poskytne Mgr. Vítězslav Khýn, e-mail: khyn@zschrlice.cz 
Baby Judo: středa 15:30 - 16:15
Judo ZŠ: čtvrtek 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00

 


Florbal pro II. stupeň
Kroužek probíhá v rámci SBOŠ.
Více informací poskytne Mgr. Vítězslav Khýn, e-mail: khyn@zschrlice.cz 
Pátek: 7:00 - 7:45
 
Florbal
V tomto školním roce bude na škole probíhat florbalový kroužek pro chlapce 3. – 5. ročníku. 
Povede jej Mgr. Jana Šindelářová sindelarova@zschrlice.cz
Termín: Den a čas bude upřesněn
 
Cena 50 Kč za 1 lekci, celková cena za pol. podle počtu lekcí.
PC kroužek pro 1. stupeň
Žáci se naučí základy grafiky, animace, práci s kalendářem, tvorbu komiksů, bezpečnost na internetu, základy práce s fotografií (úpravy, efekty). Dále je čekají zajímavé výukové programy i hry. Žáci mají k dispozici v průběhu lekce několik tabletů s různými programy i hrami.
Kroužek probíhá v multimediální učebně s interaktivní tabulí.
Časová dotace 45 min/lekce
Cena 30 Kč/lekce
Čas konání: úterý 14:00 - 15:00 hodin, začínáme 3. 10. 2017
Více informací poskytne osobně Mgr. Ivo Řezáč (kabinet dějepisu), nebo e-mailem rezac@zschrlice.cz

Zoologický kroužek pro II. stupeň
V kroužku si žáci rozšíří znalosti ze světa zvířat formou besed, kvízů, her, PC. Podle zájmu se uskuteční i aktivní pozorování přímo v terénu formou poznávacího výletu do přírody nebo na školní zahradu. Navštívíme i některé výstavy, např. terarijní burzu na BVV a pozveme též odborníka v oblasti zoologie.  Děti budou aktivně pečovat o zvířata školního zookoutku.
Cílem kroužku je, aby si děti uvědomily, jak a proč je důležité  přírodu chránit. Prohloubí vztah k živým tvorům a uvědomí si, že člověk je nedílnou součástí přírody.
Kroužek probíhá v učebně přírodopisu (č.74) v úterý od 14 do 15h.
Vedoucí kroužku:  Ing.Lada Bízová (vyučující PŘ)
 

 

Novinky
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace
Jana Broskvy 3
643 00  Brno
IČO: 64328678

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235

MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813 (od 12:00 do 16:00)
e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
Kontakty na zaměstnance
2017/18

  

Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

      

Provozováno CMS / E-shop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies