Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

ID Datové schránky: zx63jy3

 

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235
MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)

e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

Kontakty na zaměstnance

 

Informace o školním stravováním

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o děti a žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Děti a žáci jsou rozděleni do věkových skupin: 

Strávníci MŠ 
3 -  6  let - přesnídávka, oběd, svačina
7 - 10 let - přesnídávka, oběd, svačina

Strávníci ZŠ
7 - 10 let - oběd  
11 - 14 let - oběd
15 a více - oběd  

Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku).

Dotovaný oběd lze odebrat pouze v případě, že je dítě/žák přítomen ve škole. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout za základní cenu. Pokud tomu tak není, musí být uhrazena plná cena oběda (viz poslední sloupek níže uvedené tabulky). Od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole musí být oběd odhlášen nebo odebírán za plnou cenu. 

                              Cena potravin    Osobní a věcné náklady    Plná cena

MŠ 3 – 6 let                34.00 Kč                    +27.00 Kč                  61.00 Kč

MŠ 7 – 10 let              38.00 Kč                    +27.00 Kč                  65.00 Kč

7 – 10 let                     24.00 Kč                    +27.00 Kč                  51.00 Kč

11 -  14 let                   26.00 Kč                    +27.00 Kč                  53.00 Kč

15 a více                     28.00 Kč                    +27.00 Kč                  55.00 Kč

Při odebírání jídel po dobu nemoci dítěte je nutné domluvit tuto skutečnost s vedením školní jídelny za plnou cenu oběda (viz výše). Doplatek bude účtován v následujícím měsíci. Bližší informace u vedoucího školní jídelny.


V době prázdnin, ředitelského volna a přerušení provozu MŠ a ŠD školní jídelna nevaří. 

Odhlašování obědů
Odhlašování obědů musí být provedeno do 13:30 hod. předešlého dne. Odhlašování provádí rodiče telefonicky na č. 733 703 808, mailem vesela@zschrlice.cz nebo osobně ve školní jídelně. Obědy do jídlonosičů se vydávají v době od 11:15 hod. do 13:40 hod.

Způsob platby:                           

a) platba na účet 19233621/0100 s naším variabilním symbolem
b) složenkou

Úhradu za stravné je nutné zaplatit vždy do 25. předcházejícího měsíce. Nárok na stravování vznikne v momentu, kdy jsou peníze připsány na účet.
Při ukončení stravování budou přeplatky vráceny na účet nebo vyplaceny v hotovosti. Finanční částky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce, případně dalšího školního roku.

Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies


Stále máte možnost přihlásit žáky do sportovních kroužků - Sportovci do škol - více informací zde.

V sekci školní jídelna jsou k dispozici nové informace k objednávání obědů přes internet.