Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235     
MŠ: 734 737 109
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

I.             Činnost

Žákovský parlament

 •          učí žáky znát jejich povinnosti i práva a tato práva používat, podporuje plnit povinnosti
 •          je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
 •          cíleně rozvíjí občanské kompetence (jedinečná příležitost pro zkušenostní učení)
 •          pomáhá třídním učitelům při práci se třídou
 •          učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování
 •          podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře
 •          naplňuje přínosy průřezového tématu Výchova demokratického občana
 •          zvyšuje pozitivní hodnocení školy okolím (obec, rodiče, zřizovatel,...).
 •          sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy
 •          zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých)
 •          komunikuje s vedením školy a s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy
 •          přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem skrze zvolené zástupce)
 •          připravuje a organizuje akce, projekty pro žáky celé školy
 •         podílí se na zlepšení klimatu ve škole

V parlamentu jde o to, aby se žáci mohli podílet na fungování školy a vytvářeli organizovaný a kultivovaný „hlas žáků“.

 

II.            Složení Žákovského parlamentu

Žákovský parlament se skládá z koordinátorů z řad pedagogů a zástupců tříd.

Každá třída z ročníků 4. – 9. nominuje dva zástupce.

 

III.          Práva a povinnosti členů Žákovského parlamentu

Zástupci tříd školního parlamentu mají volný pohyb po škole v době přestávek poté, co se prokážou dozoru na chodbách školy průkazkou člena Žákovského parlamentu.

Zástupci tříd plní pokyny a chodí na zasedání připraveni.

Případnou neúčast všichni členové omlouvají.

Všichni členové se navzájem respektují a dávají prostor vyjádřit názor druhým.

Všichni členové podávají pravdivé informace, vztahy v parlamentu jsou založené na vzájemné důvěře.

Zástupci tříd v Žákovském parlamentu pravidelně včas informují své spolužáky a třídního učitele o připravovaných akcích a projektech.

Zástupci tříd se podílí na organizaci a průběhu akcí pořádaných Žákovským parlamentem.

IV.          Zasedání žákovského parlamentu

Žákovský parlament se schází jednou za 14 dnů, případně podle potřeby na předem určeném místě.

V.           Informovanost

Veškeré akce a projekty, termíny zasedání parlamentu jsou oznamovány formou elektronickou v systému Bakaláři na elektronické nástěnce, v Plánu akcí. Také formou plakátů na nástěnce v chodbě školy a dalších místech volně přístupným žákům.

 

V Brně Chrlicích, 1.9.2022                                                  Martina Odstrčilová, Martina Sanetrníková, Pavlína Nascimento 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Změna organizačního zabezpečení školního roku 2022/23

- vydávání vysvědčení 27.6.2023

- 28. - 30.6 - ředitelské volno

Dne 12.6.2023 v 16:30 – 17:30 se konají třídní schůzky.

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

Prázdninový provoz v MŠ

Přihlášku najdete zde.

Vzdělávací program MAP II města Brna