Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235       MŠ: 734 737 109
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

 

Školní rok 2020/21

Funkce ve škole

Jméno a příjmení

e-mail

ředitelka školy

PaedDr. Marie Vlčková

vlckova@zschrlice.cz

zástupkyně ředitelky školy pro MŠ a 1. - 3. ročník ZŠ

výchovná poradkyně pro II. stupeň ZŠ a MŠ

Mgr. Lenka Přibilová

pribilova@zschrlice.cz

zástupkyně ředitelky školy pro 4. - 9. ročník ZŠ 

Mgr. Věra Stiborová

stiborová@zschrlice.cz

školní psycholog

Mgr. Barbora Tušimová

tusimova@zschrlice.cz

poradkyně pro dyslexii

Mgr. Jana Matějková

matejkova@zschrlice.cz

výchovná poradkyně pro I. stupeň

Mgr. Kateřina Kratinová

kratinova@zschrlice.cz

metodik prevence

Mgr. Vítězslav Khýn

khyn@zschrlice.cz

vedoucí školního žákovského parlamentu

Mgr. Vítězslav Khýn

khyn@zschrlice.cz

 

 

 

Provozní zaměstnanci:

 

 

PODATELNA - úřední korespondence

 

 

asistentka

Miroslava Šlampová Jitka Grycová

sekretariat@zschrlice.cz

rozpočtářka/hlavní účetní

Věra Vítoslavská

vitoslavska@zschrlice.cz

vedoucí školní jídelny

Hana Veselá

vesela@zschrlice.cz

školník

Miroslav Kučera

 

Pověřenec - GDPR

Bc. Jaroslav Kocián

gdpr@jkaccounting.cz

 

 

Tel: 725 654 319

Vedoucí sekcí

 

 

trivium

Mgr. Dagmar Jirásková

jiraskova@zschrlice.cz

druhé období

Mgr. Kateřina Kratinová

kratinova@zschrlice.cz

přírodovědná sekce

Mgr. Bohdan Hladký

hladky@zschrlice.cz

humanitní sekce

PaedDr. Alexandra Houdková

houdkova@zschrlice.cz

 

 

 

1.A      

 

Mgr. Dagmar Jirásková

jiraskova@zschrlice.cz

učebna 113

1.B

 

Mgr. Lenka Nehybová

nehybova@zschrlice.cz

učebna 112

1.C

 

Mgr. Pavla Kittlerová

kittlerova@zschrlice.cz

učebna 115

2.A

 

Mgr. Iva Janáčková

janackova@zschrlice.cz

učebna 114

2.B

 

Mgr. Martina Sanetrníková

sanetrnikova@zschrlice.cz

učebna 90

2.C

 

Mgr. Michaela Strašáková

strasakova@zschrlice.cz

učebna 66

3.A

 

Mgr. Jana Matějková

matejkova@zschrlice.cz

učebna 110

3.B

 

Mgr. Blanka Eckhardt

eckhardt@zschrlice.cz

učebna 107

4.A

 

Mgr. Kateřina Kratinová

kratinova@zschrlice.cz

učebna 67

4.B

 

Mgr. Jitka Ruslerová

ruslerova@zschrlice.cz

učebna 5

4.C

 

Mgr. Hana Svobodová

svobodova@zschrlice.cz

učebna 4

5.A

 

Mgr. Magda Dvořáčková

dvorackova@zschrlice.cz

učebna 42

5.B

 

Mgr. Barbora Březnová

breznova@zschrlice.cz

učebna 68

6.A

 

Mgr. Pavlína Němečková

nemeckova@zschrlice.cz

učebna 40

6.B

 

Mgr. Iveta Vitouchová

vitouchova@zschrlice.cz

učebna 43

6.C

 

Ing. Lada Bízová

bizova@zschrlice.cz

učebna 3/7

7.A

 

Mgr. Vladan Chlumský

chlumsky@zschrlice.cz

učebna 74

7.B

 

Mgr. Eva Dvoračková

dvorackovae@zschrlice.cz

učebna 75

8.A

 

Mgr. David Černoch

cernoch@zschrlice.cz

učebna 43

8.B

 

Ing. Martina Odstrčilová

odstrcilova@zschrlice.cz

učebna 3/8

9.A 

 

Mgr. Ivo Řezáč

rezac@zschrlice.cz

učebna 70

9.B

 

Mgr. Bohdan Hladký

hladky@zschrlice.cz

učebna 71

 

 

   

Učitelé bez třídnictví

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Khýn

khyn@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Jana Farkasová 

farkasova@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Igor Mazálek

mazalek@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Zdeněk Malý

maly@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Marie Danová

danova@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Kristýna Nesrstová

nesrstova@zschrlice.cz

 

 

Bc. Denisa. Gottwaldová

gottwaldova@zschrlice.cz

 

 

PaedDr. Alexandra Houdková

houdkova@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Helena Najtová

najtova@zschrlice.cz

 
   

Bc. Tomáš Gřešek

gresek@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Michaela. Kleinová

kleinova@zschrlice.cz

 

 

 

Mgr.Alžběta Zdeňková

zdenkova@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Ladislav Štourač

stourac@zschrlice.cz

 

 

 

 

 

 Asistenti pedagoga 

 

 

Renata Šildbergerová

prudilova1@zschrlice.cz

 

 

Iva Richterová

richterova@zschrlice.cz 

 

 

Mgr. Pavla Sebestyénová

sebestyenova@zschrlice.cz

 

 

Ivana Nováčková

novackova@zschrlice.cz

 

 

Bc. Zuzana Siváková

sivakova@zschrlice.cz

 

 

 

 

 

 

Marie Šrámková

sramkova@zschrlice.cz

 

 

Iryna Potaichuk

potaichuk@zschrlice.cz

 

 

Jana Franková 

frankova@zschrlice.cz

 

 

Gabriela Holá

hola@zschrlice.cz

 

 

 

 

 

Doučovatelé

 

 

 

 

Mgr. Anna Sázavská

sazavska@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Věra Stiborová

stiborova@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Jana Farkasová

farkasova@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Marie Danová

danova@zschrlice.cz

 

 

Mgr. Marcela Vejmelková

vejmelkova@zschrlice.cz

 

 

 

 

 

Mateřská škola

 

 

 

 učitelky

Renata Girgleová

girgleova@zschrlice.cz

 

 

Hana Köstlerová

kostlerova@zschrlice.cz 

 

 

Mgr. Lenka Stulíková

stulikova@zschrlice.cz

 

Bc. Natálie Matalová

natalie.matalova@zschrlice.cz

 

 

Bc. Marie Havránková

havránkova@zschrlice.cz

 

 

Dis. Romana Šebková

sebkova@zschrlice.cz

 

Školní družina:

 

 

 

vedoucí vychovatelka ŠD

Libuše Rudolecká

rudolecka@zschrlice.cz

 

 

Milada Kovářová

kovarova@zschrlice.cz

 

 

Ludmila Velanová

velanova@zschrlice.cz

 

 

Renata Prudilová

prudilova1@zschrlice.cz

 

 

Bc.Tomáš Gřešek

gresek@zschrlice.cz

 

 

Jana Čoudková

coudkova@zschrlice.cz

 

 

       


 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Vyzvedávání přihlášek k prázdninovému provozu MŠ je možné ve dnech 27. - 28.5.2021 na sekretariátě školy od 7:30 do 16:00

Přerušení provozu ŠD a MŠ 

Příměstský prázdninový tábor ŠD

Zapojili jsme se do projektu MMB Participativní rozpočet do škol

Vzdělávání dětí a žáků od 24.5.2021 - aktualizované 

 Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy

Změna emailové adresy na sekretariát školy - sekretariat@zschrlice.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝKONU POVOLÁNÍ NEZBYTNÉHO PRO BOJ S EPIDEMIÍ