Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235       MŠ: 734 737 109
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

Název projektu:
Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky

Číslo prioritní osy:
7.1 - Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:
7.1.1 - Zvyšování kvallity ve vzdělávání

Stručný obsah projektu:
     Projekt vychází ze současného stavu realizace ŠVP a je zaměřen na implementaci nového ŠVP pro jednotlivé obory ve vzdělávání. Cílem projektu je posílení schopnosti získávání jednotlivých kompetencí žáků ZŠ pomocí provázanosti jednotlivých vzdělávacích oblastí a zabezpečit tak vyvážený rozvoj žákovy osobnosti. Specifickým cílem je vytvoření blokových modulů výuky v každé vzdělávací oblasti pro jednotlivé ročníky druhého stupně ZŠ.
     V důsledku komplexního rozvoje výuky chceme vytvořit moderní edukační prostředí, výukové programy orientované na důslednější využívání mezipředmětových vztahů, inovovat studijní opory rozšiřující standardní výuku a e-learningové programy pro talentované a nadané žáky. Propojovacím prvkem bude zavádění ICT do všech blokových modulů.
     V době realizace projektu dojde k aplikaci a ověření 8 bloků výuky. 

Bloková výuka ke stažení
Blok 1 - Renesanční člověk Přílohy
Blok 2 - Život máme ve svých rukou  Přílohy
Blok 3 - Napoleon Bonaparte Přílohy 
Blok 4 - ZOO Přílohy 
Blok 5 - Zdravá výživa Přílohy
Blok 6 - Starověké Řecko Přílohy
Blok 7 - Ekonomika domácnosti Přílohy
Blok 8 - Živá planeta Přílohy

Publikace ve formátu pdf

počítadlo.abz.cz

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Vyzvedávání přihlášek k prázdninovému provozu MŠ je možné ve dnech 27. - 28.5.2021 na sekretariátě školy od 7:30 do 16:00

Třídní rodičovské schůzky tříd MŠ proběhnou 2.9.2021 v 16:00 ve třídě Berušek

Přerušení provozu ŠD a MŠ 

Příměstský prázdninový tábor ŠD

Zapojili jsme se do projektu MMB Participativní rozpočet do škol

Vzdělávání dětí a žáků od 24.5.2021 - aktualizované 

 Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy

Změna emailové adresy na sekretariát školy - sekretariat@zschrlice.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝKONU POVOLÁNÍ NEZBYTNÉHO PRO BOJ S EPIDEMIÍ