Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235       MŠ: 734 737 109
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj

Obec Brno - Chrlice už dlhší  čas rozvíja svoje priateľské vzťahy so slovenskou partnerskou obcou Krajné. Veľakrát sa nielen zástupcovia obcí, ale aj miestnych  spolkov a samotní občania stretli pri priateľských aktivitách.  Či už to bolo stretnutie poľovníckych združení, stretnutia futbalistov, seniorov, alebo obecných dobrovoľných hasičských zborov. Od r. 2005 sa začali výmenné aktivity medzi DHZ z Krajného a zásahovou jednotkou SDH Brno - Chrlice. Tradične sa krajňanskí hasiči zúčastňujú memoriálu Leopolda Šroma v družobnej obci Brno - Chrlice a chrlickí hasiči súťaže "Krajnianska prúdnica". DHZ Krajné má výbornú spoluprácu so Základnou školou v Krajnom. Pravidelne sa zúčastňuje osláv Dňa detí a predvádza ukážkové cvičenie mladých hasičov.  
V tomto roku sa po prvýkrát stretnú aj deti krajnianskej a chrlickej základnej školy. Koncom roka 2010 sme pripravili v spolupráci s partnerskou slovenskou obcou mikroprojekt s názvom Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj. Tento mikroprojekt bol v hodnotení úspešný a bude spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov, spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.  
Cieľom projektu je nadviazať partnerstvo medzi žiakmi prostredníctvom výmenných pobytov, so zameraním na voľnočasové aktivity. Zvýšiť jazykovú kompetenciu žiakov v slovenskom a českom jazyku, podporiť vytváranie osobných kontaktov medzi žiakmi a učiteľmi. Nosnou myšlienkou projektu je aktívne zapojenie detí slovenskej a českej obce do tvorby vlastného kultúrneho programu v česko - slovenskom pohraničí. V novembri tohto roku sa v obci Brno - Chrlice, ale aj na slovenskej strane hranice – v obci Krajné uskutočnia národne umelecké súťaže žiakov základných škôl v oblasti hudby, tanca, divadla a literárneho a výtvarného umenia. Najšikovnejšie deti z oboch škôl vytvoria ucelené umelecké,  česko – slovenské pásmo, s ktorým sa predstavia verejnosti. Po prvýkrát vystúpia slovenské a české deti v Krajnom v období predvianočných príprav, počas Adventu. Chrlické deti pôjdu na Slovensko na návštevu – na výmenný dvojdňový pobyt. Okrem toho, že predvedú Krajňancom svoje nadanie, talent a schopnosti, oboznámia sa s ich obcou a jej okolím. V Krajnom pre nich pripravili tvorivé dielne, kde budú vyrábať rôzne veci z prírodných materiálov – slamy, hliny, papiera. Vyrobené darčeky si odnesú ako spomienku na návštevu v Krajnom, alebo ich môžu podarovať svojim najbližším, spolužiakom, ktorí sa návštevy v Krajnom nemôžu zúčastniť. Zároveň sa počas svojho pobytu oboznámia so zvykmi, obyčajmi a ľudovými remeslami krajnianskeho regiónu. Súčasťou celého programu bude aj vernisáž – otvorenie výstavy výtvarných dielok  českých a slovenských detí, ktorá zas v budúcom roku poputuje do Chrlíc. V júni roku 2012, počas chrlických Krojovaných slávností prídu zas slovenské deti na výmenu do Chrlíc, aby tu prezentovali svoje nadanie a talent  a pripravili pre verejnosť vystúpenie - umelecké pásmo, spolu so svojimi českými kamarátmi. Vezmeme slovenských žiakov na výlet do svetoznámej priepasti Macocha a budú sa plaviť spolu loďkami po podzemnej riečke Punkva. 
Žiaci krajnianskej školy so svojimi pedagogickými pracovníkmi vytvoria počas realizácie projektu DVD, na ktorom budú prezentované partnerské obce, základné školy, ukážky z priebehu projektu, ukážky z vystúpení s umeleckým pásmom, priebeh vernisáže výstavy, tvorivé dielne, ale aj výlet do Macochy a pod. 
Mikroprojekt prispeje k odstraňovaniu jazykovej bariéry medzi deťmi, k vzájomnému spoznávaniu kultúr slovenského a českého regiónu. V rámci spoločného umeleckého pásma sa deti a mládež oboznámia s literárnymi dielami slovenských aj českých autorov (prednes poézie a prózy), s ľudovou piesňou, folklórom a miestnymi zvykmi a obyčajami. Počas realizácie tvorivých dielní spoznajú miestne remeslá a budú môcť porovnávať miestne tradičné spôsoby výroby remeselných výrobkov ako aj použitie rôznych vzorov (výroba keramiky, výrobky zo slamy, výroba a zdobenie medovníkov a pod.) 
Vytvorené umelecké pásmo, ako aj výstava výtvarných diel budú výsledkom spolupráce slovenských a českých detí a budú prezentované na oboch stranách hranice. Nielen deti základných škôl a učitelia, ale aj široká verejnosť regiónov sa oboznámi s kultúrnymi a spoločenskými tradíciami svojich cezhraničných partnerov. 

Autor článku: Danka Palkechová, manažérka projektu 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Změna organizačního zabezpečení školního roku 2022/23

- vydávání vysvědčení 27.6.2023

- 28. - 30.6 - ředitelské volno

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Vzdělávací program MAP II města Brna