Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235       MŠ: 734 737 109
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
za rok 2013

(č. j.: MŠMT-39298/2012-20)
 
Od roku 1999 se ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 specializuje na výuku českého jazyka pro děti cizích státních příslušností. V roce 2013 se učitelé individuálně věnovali žákům - cizincům zejména v českém jazyce a literatuře, dějepise a přírodovědných předmětech, což se následně projevuje ve zlepšení jejich prospěchu a rozvoji komunikačních kompetencí. Žáci - cizinci jsou začleněni do kmenových tříd, kde je jim věnována individuální péče všemi učiteli, kteří ve třídě působí. Velký důraz je kladen na osobnostně sociální a multikulturní výchovu.
 
Další charakteristiky nadstandardní a efektivní péče (podpora mateřského jazyka a kultury, obohacující prostředí, spolupráce s rodiči, kooperativní metody výuky apod.). 
 
Pro žáky - cizince je důležitý individuální přístup třídního učitele a všech pedagogických pracovníků, kteří v dané třídě působí a přispívají k rychlejší integraci těchto žáků, poznání legislativních a společenských zákonitostí naší společnosti a zabezpečují rozvoj komunikační složky (zvláštní pracovní listy, specifické úkoly, zpracování osobního portfolia). Třídní učitelé začleňují žáka-cizince vhodným způsobem do kolektivu třídy a posilují osobnostně sociální vazby mezi žáky a zajišťují překonání sociokulturních bariér. Třídní učitelé mají více práce s administrativou žáka – zjišťují výsledky předchozího studia, náročnější komunikace s rodiči při řešení výchovně-vzdělávací problematiky.
 
Multikulturní vzdělávání prolíná všemi oblastmi výchovy a vzdělávání na škole. V průběhu školního roku probíhají akce a projekty se zaměřením na multikulturní výchovu – Evropský den jazyků, Týden s Ukrajinou, Vietnamem, Nepálské dny atd. Spolupracujeme se sdruženími SOZE – Sdružení občanů zabývající se emigranty (výuka cizinců, školení pedagogických pracovníků) a Nesehnutí. Dále s Masarykovou univerzitou – problematika výuky českého jazyka pro cizince.
 
Na škole pracuje školní parlament, kde jsou začleněni zástupci z řad cizinců, podílejí se na začlenění sebe a svých spolužáků do života školy a obce.

 

 
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Změna organizačního zabezpečení školního roku 2022/23

- vydávání vysvědčení 27.6.2023

- 28. - 30.6 - ředitelské volno

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Vzdělávací program MAP II města Brna