Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

ID Datové schránky: zx63jy3

 

sekretariát: 545 219 112, 604 247 432
ředitelna: 545 238 103
Školní psycholog: 731 578 235
MŠ: 734 737 109

Školní jídelna: 733 703 808
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)

e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100

Kontakty na zaměstnance

 

 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Název projektu: Modrá planeta, mluv správně do světa

V rámci projektu byly realizovány aktivity:
  1. DVPP – 4 učitelky absolvovaly 80 hodinový kurz zaměřený na skupinovou nebo individuální práci v oblasti logopedické prevence
  2. Tvorba a realizace školních projektů byla zaměřena zejména na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku ve spolupráci s rodiči v návaznosti na školní vzdělávací program. Jazyková odpoledne probíhala v šesti třídách MŠ prostřednictvím pro děti známých pohádek. Cílem bylo ukázat rodičům metody a formy práce v oblasti logopedické prevence včetně pomůcek pro nácvik správného dýchání apod. Další důležitou aktivitou bylo čtení s rodiči, které předcházela návštěva pobočky knihovny Jiřího Mahena. 
  3. Zajištění vybavení tříd pomůckami – byly zakoupeny pomůcky pro řečovou výchovu na podporu logopedické prevence do všech tříd MŠ a byl vytvořen materiální základ pro fungování nově zřízené speciální logopedické třídy, která byla otevřena od 1. 1. 2014.

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies


Přerušení provozu v období vánočních prázdnin - více info zde.

Třídní schůzky ze dne 6. 1. 2020 se přesouvají na 13. 1. 2020!