Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235     
MŠ: 734 737 109
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Název projektu: Modrá planeta, mluv správně do světa

V rámci projektu byly realizovány aktivity:
  1. DVPP – 4 učitelky absolvovaly 80 hodinový kurz zaměřený na skupinovou nebo individuální práci v oblasti logopedické prevence
  2. Tvorba a realizace školních projektů byla zaměřena zejména na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku ve spolupráci s rodiči v návaznosti na školní vzdělávací program. Jazyková odpoledne probíhala v šesti třídách MŠ prostřednictvím pro děti známých pohádek. Cílem bylo ukázat rodičům metody a formy práce v oblasti logopedické prevence včetně pomůcek pro nácvik správného dýchání apod. Další důležitou aktivitou bylo čtení s rodiči, které předcházela návštěva pobočky knihovny Jiřího Mahena. 
  3. Zajištění vybavení tříd pomůckami – byly zakoupeny pomůcky pro řečovou výchovu na podporu logopedické prevence do všech tříd MŠ a byl vytvořen materiální základ pro fungování nově zřízené speciální logopedické třídy, která byla otevřena od 1. 1. 2014.

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Změna organizačního zabezpečení školního roku 2022/23

- vydávání vysvědčení 27.6.2023

- 28. - 30.6 - ředitelské volno

Dne 12.6.2023 v 16:30 – 17:30 se konají třídní schůzky.

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

Prázdninový provoz v MŠ

Přihlášku najdete zde.

Vzdělávací program MAP II města Brna