Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235       MŠ: 734 737 109
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Název projektu: Modrá planeta, mluv správně do světa

V rámci projektu byly realizovány aktivity:
  1. DVPP – 4 učitelky absolvovaly 80 hodinový kurz zaměřený na skupinovou nebo individuální práci v oblasti logopedické prevence
  2. Tvorba a realizace školních projektů byla zaměřena zejména na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku ve spolupráci s rodiči v návaznosti na školní vzdělávací program. Jazyková odpoledne probíhala v šesti třídách MŠ prostřednictvím pro děti známých pohádek. Cílem bylo ukázat rodičům metody a formy práce v oblasti logopedické prevence včetně pomůcek pro nácvik správného dýchání apod. Další důležitou aktivitou bylo čtení s rodiči, které předcházela návštěva pobočky knihovny Jiřího Mahena. 
  3. Zajištění vybavení tříd pomůckami – byly zakoupeny pomůcky pro řečovou výchovu na podporu logopedické prevence do všech tříd MŠ a byl vytvořen materiální základ pro fungování nově zřízené speciální logopedické třídy, která byla otevřena od 1. 1. 2014.

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Vyzvedávání přihlášek k prázdninovému provozu MŠ je možné ve dnech 27. - 28.5.2021 na sekretariátě školy od 7:30 do 16:00

Třídní rodičovské schůzky tříd MŠ proběhnou 2.9.2021 v 16:00 ve třídě Berušek

Přerušení provozu ŠD a MŠ 

Příměstský prázdninový tábor ŠD

Zapojili jsme se do projektu MMB Participativní rozpočet do škol

Vzdělávání dětí a žáků od 24.5.2021 - aktualizované 

 Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy

Změna emailové adresy na sekretariát školy - sekretariat@zschrlice.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝKONU POVOLÁNÍ NEZBYTNÉHO PRO BOJ S EPIDEMIÍ