Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235     
MŠ: 734 737 109
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

 

Jsme zařazeni do programu UNESCO


Co to vlastně znamená?

Od svého založení je UNESCO centrem výchovy a vzdělávání k mezinárodnímu porozumění. Roku 1953 byl zahájen "Projekt sítě Přidružených škol UNESCO". 
Přidružené školy UNESCO jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělávání prostřednictvím zcela konkrétních - pilotních - projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních či zaměřených na ochranu kulturního dědictví a šíření informací o fungování systému OSN.

Smyslem celého projektu je vytvořit nadnárodní síť škol, která by umožňovala výměnu zkušeností, nápadů a myšlenek v oblasti učebních metod, postupů a náplně výuky a v neposlední řadě také vzájemné potkávání se studentů a pedagogů na seminářích, konferencích, v rámci kulturních a sportovních aktivit. Přidružené školy UNESCO nejsou školami specializivanými či privilegovanými, naopak jsou součástí národních vzdělávacích systémů a díky svému napojení na UNESCO by měly přispívat ke zlepšování obsahu výuky a nabízet svým studentům výuku rozšířenou o ekologická a lidskoprávní témata, o projekty na ochranu památek a přírodního dědictví, informace o fungování systému OSN, úmluvách, deklaracích a doporučeních v jeho rámci přijatých.
 

Česká republika se do Projektu Přidružených škol UNESCO zapojila v roce 1966. 

2017/18 - 100 let republiky a Osudové osmičky

Jsou názvy projektů, které proběhly na naší škole koncem března. Vyvrcholením akce 28. března byla žákovská konference v sále CSS Brně Chrlicích, kde velmi početný první stupeň představil projekt 100 let republiky. Po jednotlivých dekádách od roku 1918 až do současnosti žáci formou prezentací, scének nebo písní představovali důležité okamžiky naší historie. Reportáž z této akce se dokonce objevila i ve Zprávičkách ČT Déčko. Druhý stupeň se zaměřil na osudové osmičky v našich dějinách – 1918, 1938, 1948 a 1968. Kromě prezentací, rozhovorů s pamětníky, byly velmi zajímavé archiválie přinesené žáky. Tato akce se žákům velmi líbila a věřím, že si z ní odnesli spoustu zajímavých informací.

2016/17 - Týden UNESCO - Udržitelný cestovní ruch - památky UNESCO

Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu má mimo jiné podporovat i kulturní hodnoty, rozmanitost a dědictví, a proto jsme se rozhodli v rámci týdne UNESCO na prvním i druhém stupni se věnovat památkám UNESCO v České republice. Žáci atraktivními formami získávali informace o jednotlivých památkách, zakreslovali je do map nebo je výtvarně zpracovávali. Své práce žáci prezentovali před třídou a na chodbách školy. Žáci 7. a 8. ročníku navštívili Lednicko-valtický areál.

2015/16 - 700. výročí narození Karla IV.

Poslední lednový týden proběhl na naší škole Týden škol UNESCO, kde si žáci i učitelé připomínali napříč všemi předměty význam díla Karla IV. V daném období žáci zpracovávali projekty na dané téma, které následně prezentovali ve třídách a postery na chodbách školy. Jednou z povedených akcí byl projekt 7. ročníku

„Po stopách Karla VI.“, kde se žákům podařilo vypátrat skutečnost, že Karel IV. daroval městu Brnu Madonu Svatotomskou – Palladium města Brna. Toto zjištění bylo překvapivé jak pro žáky, tak i pro některé učitele.

2014/15 - Mezinárodní rok světla

V rámci týdne UNESCO 27. – 30. 4. 2015 si žáci i učitelé připomínali napříč všemi předměty důležitost světla pro život. V daném období žáci zpracovávali projekty na téma důležitost světla pro rostliny, navštívili Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, zjišťovali si oční vady, zkoumali stavbu oka nebo si hráli s optickými klamy. Ve 4. a 9. ročníku proběhl projekt formou badatelsky orientovaného učení - vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě.

2013/14 - Mezinárodní rok krystalografie

Téma krystalografie jsme podle návrhu organizace ASPnet (Přidruženým školám UNESCO) zobecnili na geologii.Téma geologie se nejvíce odráželo při výuce v devátém ročníku, zejména v přírodopisných předmětech. Zajímavým počinem bylo zpracování barevných jílů ve výtvarné výchově v rámci malířské soutěže „Čarovné barvy země“. Žáci 6.- 8. ročníku navštívili Stránskou skálu – významnou geologickou a paleontologickou lokalitu. Kroky dětí škol v přírodě v Jedovnicích směřovaly k Rudickému propadání a do lomu Seč, kde si vyhrály s barevnými písky a jíly.

2012/13 - Mezinárodní rok vodní spolupráce 

            Je vody dost? V našich podmínkách zatím nedostatek vody plošně nepociťujeme. Z hlediska celé Země je však situace mnohem nepříznivější. Na 780 miliónů lidí nemá přístup k čisté vodě, 6 až 8 miliónu lidí ročně zemře v důsledku katastrof a nemocí spjatých s vodou. Populace Země nadále roste a nadále tak rostou nároky na spotřebu vody.
            Problematikou vody jsme se zabývali v rámci Mezinárodního roku vodní spolupráce, který pro rok 2013 vyhlásila organizace UNESCO. Projektové dny o vodě proběhly 9. a 10. května.  Žáci se zajímali a pátrali, jak využíváme a hospodaříme s pitnou vodou, jak je pitná voda dostupná u nás a ve světě, jak člověk reguluje vodní toky, nebo se zaměřili na pozorování vodních ekosystémů.
            Celoškolní projekt završila dobrovolná finanční sbírka (Člověk v tísni – Skutečný dárek) na vyvrtání studně v zemích, kde je vody nedostatek. Celkem se sešlo 6 500 Kč, takže se mohla koupit nejen studna a kanystry na vodu, ale i školní potřeby, slepice a úsporná kamínka. Všem dárcům za projevenou solidaritu ještě jednou děkujeme.

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Změna organizačního zabezpečení školního roku 2022/23

- vydávání vysvědčení 27.6.2023

- 28. - 30.6 - ředitelské volno

Dne 12.6.2023 v 16:30 – 17:30 se konají třídní schůzky.

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

Prázdninový provoz v MŠ

Přihlášku najdete zde.

Vzdělávací program MAP II města Brna