ZŠ a MŠ,
Brno,

Jana Broskvy 3

Aktuality

Nabídka kroužků na rok 2024/2025

ZDE

Zápis do MŠ

Informace k zápisu najdete zde.

Přihlášky ke stažení zde.

Prázdninový provoz MŠ

Informace pro rodiče zde.

Přerušení provozu MŠ

Na zákl. §3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění přerušuji provoz MŠ v době hlavních prázdnin od 15. 7. 2024 do 30. 8. 2024.

Od 19. 8. 2024 do 30. 8. 2024 zabezpečuje provoz MŠ Šromova.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ najdete ZDE.

Přihlášky ke stažení od 15.3.2024 ZDE.

Informace k zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis proběhne na adrese školy: ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3, Brno, 643 00, a to ve dnech 12. 4. 2024 v době od 13.00 h do 17.00 h a 13. 4. 2024 v době od 9.00 h do 12.00 h.

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem, s sebou vezměte, prosím, vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, kterou najdete na webovém rozhraní

Zápis žáků do základních škol ve městě Brně (brno.cz) , svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

Přesný termín zápisu si můžete naplánovat prostřednictvím rezervačního systému od 15. 3. 2024.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, přineste, prosím, žádost zákonných zástupců o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení PPP. Dostavte se v termínu 12. 4. 2024 od 17:00 do 18:00 h. 

Školní stravování

Vzhledem ke změně technologií vaření je nutné od 1.3.2024 přihlašovat/odhlašovat stravu do 10:30 předchozího pracovního dne.

Stavební úpravy

Vzhledem ke stavebním úpravám, které budou probíhat na budově 1. stupně ZŠ, budou po dobu nezbytně nutnou tyto změny:

MŠ – změna vchodu

ŠD – změna ve vyzvedávání

ZŠ – změna organizace výuky v 1., 2. a 5. ročníku a změna učeben některých tříd.

Výuka TV probíhá na venkovních sportovištích, formou vycházek a v případě nepříznivého počasí v sále CSS.

Dbejte v okolí školy osobní bezpečnosti a respektujte omezení v dopravě i pohybu chodců.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Mapa přístupu do školy

Platnost od žlutě vyznačeného přechodu (cca od 16. 1. 2024).

Základní škola

Škola citlivě reaguje na nové trendy ve vzdělávání a na požadavky současné společnosti a nepřetržitě pracuje na svém zdokonalování se. Škola nabízí kvalitní vzdělávání s maximálním rozvojem a využitím potenciálu každého jednotlivého dítěte a žáka, včetně talentovaných a nadaných, vhodně zvolenými metodami a formami práce současně s využíváním moderní didaktické techniky a pomůcek.

Mateřská škola

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na multikulturní a environmentální výchovu, které jsou prostředkem vytváření systému hodnot a vztahu k vlastní osobě, k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Školní družina

Využíváme každou volnou chvíli k pobytu účastníků venku a v přírodě. Při sportovní činnosti využíváme školní zahradu nebo areál fotbalového hřiště. Připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné a vědomostní soutěže. Účastníme se na akcích pořádaných městskou částí, o prázdninách organizujeme příměstský tábor.

Školní jídelna

Kolektiv školní jídelny neustále zkvalitňuje přípravu jídel a hledá nové trendy v jejich přípravě s cílem předcházení obezitě dětí a žáků, učení ke zdravému životnímu stylu. Využívá k tomu například vaření různých firem, které prezentují své výrobky a různé druhy školení. Zúčastňuje se soutěží školních jídelen. Reflektuje školní vzdělávací programy ostatních součástí školy, spolupracuje se školním žákovským parlamentem.