ZŠ a MŠ,
Brno,

Jana Broskvy 3

Aktuality

Nové webové stránky školy

V průběhu září dochází k aktualizaci webových stránek. Děkujeme všem za trpělivost.

Třídní schůzky

V pondělí 11. 9. 2023 v 16:30 hod se konají třídní schůzky pro 2. – 9. ročníky.

V pondělí 18. 9. 2023 v 16:00 hod se  konají třídní schůzky pro 1. ročníky.

Ředitelské volno

29. 9. 2023 – ředitelské volno pro žáky ZŠ, provoz MŠ a ŠD zajištěn.

Základní škola

Škola citlivě reaguje na nové trendy ve vzdělávání a na požadavky současné společnosti a nepřetržitě pracuje na svém zdokonalování se. Škola nabízí kvalitní vzdělávání s maximálním rozvojem a využitím potenciálu každého jednotlivého dítěte a žáka, včetně talentovaných a nadaných, vhodně zvolenými metodami a formami práce současně s využíváním moderní didaktické techniky a pomůcek.

Mateřská škola

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na multikulturní a environmentální výchovu, které jsou prostředkem vytváření systému hodnot a vztahu k vlastní osobě, k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Školní družina

Využíváme každou volnou chvíli k pobytu účastníků venku a v přírodě. Při sportovní činnosti využíváme školní zahradu nebo areál fotbalového hřiště. Připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné a vědomostní soutěže. Účastníme se na akcích pořádaných městskou částí, o prázdninách organizujeme příměstský tábor.

Školní jídelna

Kolektiv školní jídelny neustále zkvalitňuje přípravu jídel a hledá nové trendy v jejich přípravě s cílem předcházení obezitě dětí a žáků, učení ke zdravému životnímu stylu. Využívá k tomu například vaření různých firem, které prezentují své výrobky a různé druhy školení. Zúčastňuje se soutěží školních jídelen. Reflektuje školní vzdělávací programy ostatních součástí školy, spolupracuje se školním žákovským parlamentem.