ZŠ a MŠ,
Brno,

Jana Broskvy 3

Aktuality

Výstražná stávka škol

Vážení rodiče,
naše škola podpoří jednodenní výstražnou stávku škol v ČR dne 27. 11. 2023, ale zůstane pro děti a žáky otevřena s následujícími omezeními:
  • – 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny
  • – 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Rozvrhy hodin budou upřesněny do konce týdne.
  • – Školní stravování – stávky se zúčastní všichni zaměstnanci, obědy pro děti a žáky a svačiny pro děti MŠ budou zajištěny náhradním způsobem
  • – ŠD – provoz bude zajištěn do 15:00
  • – MŠ – vzhledem k tomu, že se k jednodenní výstražné stávce škol v ČR dne 27. 11. 2023 dnes přihlásili všichni zaměstnanci MŠ, bude provoz MŠ zajištěn též v omezeném rozsahu: 6:30 – 13:00, provoz bude zajištěn pedagogickými pracovníky ZŠ
 
Vedení ZŠ a MŠ
V Brně dne 22. 11. 2023

Stavební úpravy

Vzhledem ke stavebním úpravám, které budou probíhat na budově 1. stupně ZŠ, budou po dobu nezbytně nutnou tyto změny:

MŠ – změna vchodu

ŠD – změna ve vyzvedávání

ZŠ – změna organizace výuky v 1., 2. a 5. ročníku a změna učeben některých tříd.

Výuka TV probíhá na venkovních sportovištích, formou vycházek a v případě nepříznivého počasí v sále CSS.

Dbejte v okolí školy osobní bezpečnosti a respektujte omezení v dopravě i pohybu chodců.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Mapa přístupu do školy

Základní škola

Škola citlivě reaguje na nové trendy ve vzdělávání a na požadavky současné společnosti a nepřetržitě pracuje na svém zdokonalování se. Škola nabízí kvalitní vzdělávání s maximálním rozvojem a využitím potenciálu každého jednotlivého dítěte a žáka, včetně talentovaných a nadaných, vhodně zvolenými metodami a formami práce současně s využíváním moderní didaktické techniky a pomůcek.

Mateřská škola

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na multikulturní a environmentální výchovu, které jsou prostředkem vytváření systému hodnot a vztahu k vlastní osobě, k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Školní družina

Využíváme každou volnou chvíli k pobytu účastníků venku a v přírodě. Při sportovní činnosti využíváme školní zahradu nebo areál fotbalového hřiště. Připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné a vědomostní soutěže. Účastníme se na akcích pořádaných městskou částí, o prázdninách organizujeme příměstský tábor.

Školní jídelna

Kolektiv školní jídelny neustále zkvalitňuje přípravu jídel a hledá nové trendy v jejich přípravě s cílem předcházení obezitě dětí a žáků, učení ke zdravému životnímu stylu. Využívá k tomu například vaření různých firem, které prezentují své výrobky a různé druhy školení. Zúčastňuje se soutěží školních jídelen. Reflektuje školní vzdělávací programy ostatních součástí školy, spolupracuje se školním žákovským parlamentem.