Základní škola a mateřská škola

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, tel: 545 219 112, 545 238 103, fax: 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz

Aktuality

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Jana Broskvy 3
643 00 Brno
IČO: 64328678     

Vrátnice: 515 536 467
sekretariát: 545 219 112,
604 247 432
Ekonomický úsek: 515 536 389  
ředitelna: 545 238 103
zástupce ŘŠ : 734 737 128
Školní psycholog: 731 578 235       MŠ: 734 737 109
Školní družina: 733 703 813
(od 12:00 do 16:00)
 
ID Datové schránky: zx63jy3            
 e-mail: zschrlice@zschrlice.cz
 
Čísla účtů:
Školní jídelna: 19233621/0100
Provozní účet: 6874060247/0100
Kontakty na zaměstnance

 

Mateřská škola

Výchovně vzdělávací činnost v MŠ je zajišťována ve 3 třídách, z nichž jedna je logopedická. Třídy jsou vybaveny tak, aby poskytovaly dětem možnost vybírat z různých oblastí dětských činností. Součástí MŠ je školní zahrada. Rodiče běžně přicházejí s dětmi až do tříd, po dohodě s učitelkou mohou být přítomni i během dne.

V průběhu pobytu v MŠ mají děti možnost zapojit se do výuky anglického jazyka hrou, dětem s logopedickými problémy nabízíme kvalifikovanou nápravu. Pravidelně vyjíždíme do školy v přírodě, na exkurze, výlety. Navštěvujeme divadelní představení. Dětem plnícím povinnou předškolní docházku nabízíme program edukativně–stimulační skupiny zaměřený na rozvoj základních oblastí důležitých pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění.

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na multikulturní a environmentální výchovu, které jsou prostředkem vytváření systému hodnot a vztahu k vlastní osobě, k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. V MŠ jsou zohledňovány  věkové zvláštnosti dětí, jejich schopnosti a individuální rozvoj v rámci kolektivu. Kolektivy tříd jsou věkově smíšené.

Vzdělávání v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Za základ výchovy a vzdělávání je považováno zdravé sebevědomí a osobní spokojenost dítěte. Cílem vzdělávání v MŠ je rovnoměrný rozvoj dětí ve všech oblastech, tzn. biologické, psychologické, interpersonální, sociální i environmentální. Oblasti  prolínají každodenním působením na dítě. Děti jsou vzdělávány tím, že konkrétně jednají a prožívají určité situace.

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies

Změna organizačního zabezpečení školního roku 2022/23

- vydávání vysvědčení 27.6.2023

- 28. - 30.6 - ředitelské volno

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Vzdělávací program MAP II města Brna